вторник, 27 юни 2023 г.

Екип 7: Д-р Мартин Литев с успешно представяне пред Европейското офталмологично дружество

Между 15 и 17 юни в историческия квартал Вишеград на чешката столица Прага при открити врати успешно завърши Випуск 2023 на Европейската програма за обучение на лидери в офталмологията (EuLDP), една от най-успешните инициативи на световната офталмология. 
Сред официалните лица на събитието бяха ръководителят на програмата Антъни Хоуаджа, председателят на Европейското дружество по офталмология Вагих Аклимандос и президентът на Американската академия по офталмология Дан Брайсленд.
По време на тържествената церемония сред дипломантите, получили възможността да представят дипломните си проекти, бе и офталмологът д-р Мартин Литев. Той презентира реализиран проект, при който е основан и успешно работи клиничноизследователски център към АМЦСМП „Света Петка“ във Варна. В него се развива доказателствена медицина и се осигурява персонализирана здравна грижа, от която са облагодетелствани десетки пациенти, а няколко фармацевтични продукта са получили одобрение за употреба.
В Прага стотици международни лектори представиха най-новите експертни мнения и разработки в областта на офталмологията, с което превърнаха SOE 2023 в истински празник на знанието и дебатите. Делегатите на конгреса оцениха високо възможността за лични срещи и споделяне на своя професионален опит и умения чрез дискусии лице в лице след ограниченията, наложени от пандемията. Научният офталмологичен форум бе съпътстван и от търговско изложение, което предлагаше запознаване с най-новите продуктови постижения и индустриални тенденции в медицинското оборудване, продуктите и помощните средства за лекари и пациенти в различни сфери на офталмологията и свързаните с нея сектори.

четвъртък, 15 юни 2023 г.

Варна беше представена пред лидерите в офталмологията в Прага (Чехия)

 EuLDP Class of 2021-2023 >>


Варна беше представена по време на Международна среща на участниците в Европейската програма за развитие на лидерите в офталмологията в Прага (Чехия) на 15, 16 и 17 юни 2024.

В качеството си на представител на България в класа на AAO/SOE: LDP 2021-2023 получих възможност да представя успешно реализирания проект за създаване на Център за рандомизирани клинични проучвания, отдел на АМЦСМП "Света Петка" АД - гр. Варна.

Концепции и стратегии 


Следващи целиБогатото културно наследство на морската столица е предпоставка за развитието на нови международни сътрудничества и за успешен стартъп на проекти в науката и медицината.