петък, 18 март 2011 г.

Organon of Logic

Scholastic quest, general idea and storyline

This adventure implies the evolution of the medieval mind as an early rennaissance of greek thought througth arab translations. It turned to be quite popular way of combining academic way of thinking/research and the official ecclesiastical dogma of the clergy. Scholasticism is widely based on the  intellectual tradition of ancient works of Aristotle and Plato. Organon is the name given by Aristotle's followers, the Peripatetics, to the standard collection of his six works on LOGIC. Retrieving these manuscripts would not tolerated by The Church as it reveals that Mastermind was present even before the Savior came to birth. Moreover, it takes place during the Great Schism and everything coming from East was considered heretic and arabic. But completing this quest could be a prerequisite for the writing of Thomas Aquinas' Summa Theologica - the fundamental work that made a compromise and eventually saved the Papism and clergy till Luther published some questionnaires...

The quest is focused on western cultures and their evolution based on eastern traditions.

http://forums.taleworlds.com/index.php?action=profile;u=122674;area=showposts;start=105

вторник, 15 март 2011 г.

Синдром на сухото око

Публикувана за първи път в  Med Info, брой 3, март 2010

Резюме: Синдромът на Сухото око е полиетиологичен мултифакториален първичен или вторичен по своето развитие синдром на количествено или качестено нарушена слъзна секреция и слъзен филм на двете очи. Наличието на сух синдром се свързва с масовата работата с компютри или със системни ендокринни заболявания. Когато сухото око е комбинирано със сухота на устната лигавица често се касае за системния синдром на Sjögren или друго автоимунно състояние. При сух синдром се развива недостиг на един или повече от компонентите на слъзния филм. Това води до изразена субективна и ограничена обективна симптоматика, което може да влоши качеството на живота на пациента. Лечението е насочено към компенсиране на слъзния недостиг или към стимулиране на сълзообразуването. Сухият синдром често хронифицира и рецидивира, като проявата му е свързана с персистиране на експозицията на рисковите фактори на средата. Според съвременните концепции синдрома на сухото око е имунопатологично клинично манифестно състояние, което е коректно да бъде наричано “Болест на очната повърхност”.
Ключови думи: очен дискомфорт, Keratoconjunctivitis sicca, зрително смущение, нарушен слъзен филм, повърхностна сухота, лубрикиращи колири.

Национализъм

Интересно ми е колко успешно битува национализмът и се приема за нещо добро особено на места, географски разположени по- на изток. Може би поради липса на самоувереност личността пак търси спасение в масовостта на традициите и универсалността на личните паспорти. Човек, осъзнал посредствеността си се покорява сам другиму и не търси как да я преодолее...

Мисля, че чисто еволюционно националните държави нямат бъдеще и свободното пътуване и разселване през границите е това, което ще спаси човешкия екологичен вид от биологично унищожение. Жизнено пространство (лебенсраум) е точно обратното на национализъм, не мислите ли? А амалгамата от работещи и отдадени хора е стъпката в новото хилядолетие. Това е селекцията, която може да тегли всички напред...