понеделник, 20 април 2020 г.

Възобновява се плановата дейност на лечебните заведения

Днес министър Ананиев отмени частично т. 7 на Заповедта си от 13 март 2020 относно някои ограничения във връзка с пандемията от COVID-19

От пресцентъра на министерски съвет бе обявена Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, според която от утре 21 април 2020 се възобновяват основните задължителни имунизации, плановите детски консултации, женските консултации, както и плановият прием на лечебните заведения. Важно за пациенти и лекари обстоятелство в заповедта е, че всички тези дейности следва да се извършват след предварително записан час и при строго спазване на противоепидемичните мерки с цел предотвратяване струпването на хора пред лекарските кабинети. Със задължителни резервации за медицински прегледи и консултации поетапно ще бъдат възобновени приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност, като първоначално ще се приемат най-належащите пациенти.

Според актуалното развитие на обстановката вече официално е време да се адаптираме към новото нормално състояние на здравната грижа в световен мащаб. Това може да се получи с подобрено планиране и приоритизиране на детайлите в медицинската работа, както е указано и в документа на министъра. Моментът е подходящ да направим това за сметка на забързаността на ежедневната практика, на извънредното работно време, на комерсиализацията на здравната услуга, поне в първите месеци.

Източници:
 1. 24 часа Новини: https://www.24chasa.bg/novini/article/8478306, Посетен на 20 април 2020
 2. Зaповeд РД-01-225/20 април 2020 на миниcтъpа на здpавeопазването  https://admin.24chasa.bg/Media/2020/04/20/42f91e46-9acd-4003-8508-98c389b1e033.pdf
 3. Министерство на здравеопазването, Новини: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-utre-21-april-se-vzobnovyavat-planovite-detski-/, Посетен на 20 април 2020

сряда, 15 април 2020 г.

15 дни до крайния срок за подаване на годишната декларация на физическите лица

Остават 15 дни до крайния срок за подаване на годишната декларация на физическите лица по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019г.

Декларацията може да бъде подадена по следните начини: 
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция по приходите (НАП); 
 • след сваляне и попълване на формуляр - Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица от https://www.nap.bg/page?sId236fsL=30&sId236dsA=2020&id=384&textMode=0 и изпращането му по поща или с куриерска услуга до обслужващият ни офис на НАП (според постоянният ни адрес). 
Самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) подават декларацията само по електронен път.

Изключение от горепосочения срок се допуска за тези от нас, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци или земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които могат да подадат декаларацията си и да внесат дължимия по нея данък без санкция до 30 юни 2020г. Посочените лица имат право да ползват 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне при заплашане на дължимия данък до 31 май 2020г.

събота, 11 април 2020 г.

НЗОК заплаща дейности в условията на COVID-19

По време на пандемията всеки лекар, зъболекар, медицинска сестра и лаборант, работещ по договор с НЗОК, ще получава месечно 85% от отчетената дейност за януари 2020

На 06 април 2020 г. министърът на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз (БЛС) и Българският зъболекарски съюз (БЗС) постигнаха споразумнение относно изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските и за денталните дейности. Това ще осигури финансирането на дейностите, извършвани в условията на пандемия от COVID-19.

Оповестена беше и Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка. Според нея, заплащане по този ред се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки. 

Размерът на сумите, изплащани на изпълнителите на медицинска помощ, се определя от НЗОК на базата на 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г. Ако отчетената дейност надвишава 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г., ще бъде заплатена по-високата сума. Посочената мярка засяга всички договорни партньори на НЗОК: изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностичната дейност (МДД) и дентална помощ. Според думите на председателят на БЛС: ''...постигнатото гарантира осигуряването на заплатите на всички медицински специалисти, независимо от ограничена дейност заради кризата с COVID-19.'' Промените в НРД 2020-2022 влизат в сила от 13 март 2020 г. след като са обнародвани в Държавен вестник, брой 36 от 14 април 2020 г..

В условията на практически спряна планова медицинска дейност и форсмажорна реорганизация на медицинските практики, реализирнето на посочената мярка би било безспорен успех. Така се подкрепят извършващите медицинска грижа, осигурява се възможност на пациентите да продължават да получават такава и се предпазва здравната система от колапс.

Изменения в работните документи:Източници:
 1. НОВИНИ ОТ НЗОК: https://www.nhif.bg/news_page?id=420411&page_id=home, посетен на 11 април 2020;
 2. НОВИНИ ОТ БЛС: https://blsbg.com/bg/4386.vsichki-lechebni-zavedeniya-she-poluchat-85-ot-ochakvanite-srednomesechni-postapleniya-nezavisimo-ot-otchetenata-deinost.html, посетен на 11 април 2020.
 3. Договор № РД-НС-01-3-1 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B276033E200BA65172E8611E7508907C?idMat=147458
 4. Договор № РД-НС-01-4-2 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B276033E200BA65172E8611E7508907C?idMat=147459

сряда, 8 април 2020 г.

За електронните услуги

Автор: Ваня Литева, магистър по счетводство и контрол, магистър по финансов контрол и външен одит,             Констант Бизнес Солюшънс ЕООД


Ползвам електронни услуги от 2004год. За всичките тези години мога да кажа, че и за професионални, и за лични цели това много ми е помагало. Електронните услуги не заменят, а улесняват правата и задълженията ни. Печелят ни време и ни дават достъп. Днес е жизнено важно да съхраним здравето си, но не и за сметка на своето настояще и бъдеще. Има няколко улеснения в това направление, които можем да използваме.

ТОП 4 на връзките с институции, които са ни необходими днес:
 • Държавна агенция „Електронно управление” - Система за сигурно електронно връчване. Голямото предимство на тази система е, че можем да осъществим връзка с много държавни институции. Днес от особено значение за тези от нас, които са били освободени от работодателите си, е Агенцията по заетостта. Вход в системата се осъществява с помощта на КЕП (квалифициран електронен подпис) или ПИК (персонален идентификационен код) от Националния осигурителен институт (НОИ). 
 • НОИ – тук можем да направим справки и да подадем редица документи. Може би най-актуалният в този момент е Заявлението за парично обезщетение при безработица. 
 • Национална агенция за приходите (НАП) – след вход с КЕП или ПИК от НАП получаваме достъп да своята лична данъчно-осигурителна партида. Една от най-удобните услуги е възможността за плащане на данъчно-осигурителни задължения, както и на местните данъци и такси. Това е много удобно сега, когато трябва да спазваме физическа дистанцираност. 
 • Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) - вход с КЕП, с ПИК от НАП или с Уникален код за достъп, издаден от НЗОК. Тук можем да преглеждаме пациентското си досие и всички здравни услуги, които са заплатени за нас от НЗОК. 

И не на последно място по значение да имаме предвид, че потреблението на електронните услуги ще се развива и занапред. Най-сигурната гаранция, че нашите данни не са обект на злоупотреба, е собственото ни участие.

#live!don’tleave!

вторник, 7 април 2020 г.

Таблица за самооценка на спешността при очни оплаквания

Инструментът има за цел информиране и пресяване (screening) на пациентите в условията на пандемия от COVID-19.
Не е предвиден да се използва за поставяне на диагнози и няма стойност на лечение.
Всяко ново усещане за намалено или променено зрение само по себе си е симптом, изискващ неотложна проверка - до 24 часа.

Автор: д-р Мартин Литев, АМЦСМП „Света Петка“ АД – град Варна                                      Редактор:

Част I

Симптом
Характеристика
Преглед
Допълнителни съображения
Всяко ново усещане за намалено или променено зрение само по себе си е симптом, изискващ неотложна проверка - до 24 часа.
Клепачи
Оток

Болка
до 24 часа
Без болка
новоткрит
до 48 часа
с давност
до 7 дни
Зачервяване
Болка
до 24 часа
Без болка
до 3 дни
Секреция
Болка
до 24 часа
Без болка
до 48 часа
Обрив
Сърбеж
до 24 часа
преценка за консулт с дерматолог
Без сърбеж
до 3 дни
преценка за консулт с алерголог
Проблеми с миглите
Свърхрастеж
до 14 дни
Загуба
Болка или сърбеж
до 3 дни
преценка за консулт с дерматолог
Без болка или сърбеж
до 7 дни
Нарушена функция и позиция
Паднал клепач
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 24 часа
преценка за консулт с невролог
Повдигнат клепач
с давност
до 7 дни
преценка за консулт с ендокринолог
новоткрит
до 24 часа
преценка за консулт с невролог
Често мигане
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 24 часа
преценка за консулт с невролог
Нарушена форма и размер
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 3 дни

Слъзен апарат
Сълзене
Бистър секрет
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 24 часа
Мътен или друг секрет
до 48 часа
Сухота
С нарушено зрение
до 48 часа
Без нарушено зрение
до 7 дни


Очна ябълка
Изпъкване на очната ябълка
с давност
до 7 дни
новоткрит
до 24 часа
Потъване на очната ябълка
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 48 часа
Кривогледство
с давност
до 14 дни
новоткрит
до 24 часа
преценка за консулт с невролог


Роговица и конюнктива
Зачервяване
Болка или сърбеж
до 24 часа
Без болка или сърбеж
до 3 дни
Секреция
Болка или сърбеж
до 24 часа
Без болка или сърбеж
до 48 часа
Нарушена повърхност и прозрачност
с давност
Болка или сърбеж
до 24 часа
Без болка или сърбеж
до 48 часа
новоткрит
до 24 часа

неделя, 5 април 2020 г.

EYLEA е 100% реимбурсирана за хората с макулна дегенерация и диабетна ретинопатия

Днес с радост споделяме с Вас дългоочакваната добра новина от изтеклата седмица


Не на шега, от 1 април 2020 разпространяваният успешно от Bayer Bulgaria EOOД интравитреален медикамент Eylea® (aflibercept), превърнал се в утвърден стандарт в лечението на ретинални заболявания в световен мащаб, е достъпен за българските пациенти напълно безплатно. Медикаментът е реимбурсиран напълно и ще бъде на стойност 0 лв. в аптеките, като всеки пациент над 18 години ще има достъп до лекарствения продукт по лекарско предписание с протокол.

След седем години професионализъм, загриженост и съпричастност в лечението на пациентите с макулна дегенерация и диабетна ретинопатия, те получават изравнен достъп до лечение с пациентите от водещите икономики на Европейския съюз. С помощта на реимбурсацията на всеки флакон инжекционен разтвор Eylea® 40 mg/ml много повече от тях биха могли да постигнат ненадминати и устойчиви ползи за зрението си.

Поздравления за екипите на Bayer Bulgaria, за медицинските специалисти в Министерство на Здравеопазването и особено в клиниките, в които успешно показаха, че процедурите са напълно изпълними в нашите условия. Не на последно място поздравления за административния капацитет на служителите на Националната здравноосигурителна каса. Съвместно е постигнат безпрецедентен успех, в резултат от който българската офталмология за първи път от години има пълен достъп до съвременен медикамент от първостепенна социална важност.Източници:
 1. Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти:  http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/savet-po-tseni-i-reimbursirane-na-lekarstvenite-produkti/
 2. Лекарства, заплащани от НЗОК:   https://services.nhif.bg/references/lists/medicine.xhtml
 3. Bayer Pharma  AG:     EYLEA® (aflibercept solution for injection) Summary of Product Characteristics. Berlin, Germany: Bayer Pharma  AG. 2. Ohji M, Takahashi K, Okada AA, Kobayashi M, Matsuda Y, Terano Y; for ALTAIR Investigators. Efficacy and safety of  intravitreal aflibercept treat-and-extend regimens in exudative age-related macular degeneration: 52- and 96-week findings from ALTAIR: a randomized controlled trial [published online ahead of print February 3, 2020]. Adv Ther. doi: 10.1007/s12325-020-01236-x.

събота, 4 април 2020 г.

Litevi Support: Мисия

Уважаеми приятели, колеги и пациенти,

Екипът ни се надява, че това съобщение Ви намира в добро здраве. Благодарим Ви за всички усилия да пазите себе си и околните!

Искаме да знаете, че ние сме тук и работим, за да подкрепим нашата общност. В съзвучие с Правилата за добра клинична практика (GCP) нашите основни приоритети и отговорности са безопасността на пациентите и запазването на зрението им. Отскоро отново използваме този блог (Litevi Support), за да позволим обоснована информация да достигне до повече от нас, с което Вие и Вашите близки да получите сигурност, спокойствие и вяра в най-добрата грижа, която ни се полага дори в такъв безпрецедентен период. Тук ще установим достъп и коментар на научни материаливиртуални симпозиуми и програми за продължаващо образование, с което заедно ще подобрим знанията и подготовката си в условията на бързо развиващата се пандемия от COVID-19.

Дори и това да изглежда не винаги възможно, запазването на безопасността и благосъстоянието на медицинския персонал и на пациентите са най-важният приоритет при епидемия. Поради това много клиники ограничават посещаемостта на пациентите само до спешни и контролни прегледи. За да се сведе до минимум рискът от експозиция на COVID-19, са налице препоръки за намаляване на времето, прекарано в болницата или офиса. Тук ще опитаме да подобрим критичната преценка кои визити са медицински обосновани, като се съобразяваме с епидемичната обстановка, основното заболяване и локалната практика. Така например прегледите за очила трябва да бъдат отлагани, тъй като те отнемат толкова време, което е достатъчно да се създаде риск от експозиция, който от своя страна не е тъждествен на ползата и спешността на тези медицински прегледи. Не така стоят нещата с някои остри и хронични очни състояния, които изискват навременна оценка и намеса.

Ежедневно се публикуват насоки за това как всички процедури, които могат да се провеждат дистанционно, да се провеждат със средствата на телемедицината. Пациентите следва да се уведомяват за предстоящи посещения и да получават съдействие и препоръки при пътуване по медицински причини. Имайки предвид ограниченията поради глобалната ситуация с COVID-19, нашият екип би искал да Ви информира, че продължава да работи и се ангажира да продължи дейностите си по план. Ще продължим да отговаряме на заявки за оценка на неотложността на дадено състояние. За момента не виждаме риск за някакво значително забавяне в нашите дейности, въпреки че оценяваме вашето разбиране в случай, че на някои въпроси не се отговори толкова бързо, колкото бихме желалиТук ще предоставяме насоки как да се адаптираме към въздействията на COVID-19 в контекста на ежедневните ни задължения и необходимости. В постоянните си усилия да ви информираме за дейности, свързани с COVID-19, които потенциално могат да ни повлияят, нашия екип следи отблизо ситуацията и ще ви информира за съответната информация, когато тя бъде публикувана.

Винаги ще се радваме ни пишете. Споделете с нас какви са Вашите нужди и ние ще положим всички усилия да ги посрещнем. Благодарим Ви, че ни подкрепяте в това време на предизвикателства. Надяваме се на най-доброто за всички нас през този труден период

Пазете себе си и околните!