петък, 17 май 2024 г.

ХVII КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО КАТАРАКТАЛНА И РЕФРАКТИВНА ХИРУРГИЯ


17 – 19 май 2024 г.
Астор Гардън Хотел, Св. Св. Константин и Елена 
White Dot Syndrome – ДД, д-р М. Литев

РЕЗЮМЕ: White dot синдромите (WDS) ще получава все по-голямо внимание с подобряването на нашите диагностични възможности. Наличието на бели петна по ретината вече не е достатъчна находка за поставяне на комплексната диагноза WDS. Необходимо е да се търсят свързани симптоми.
При диагностициране на новопоявило се заболяване от спектъра на WDS е необходимо изследване за инфекциозна етиология, особено в атипичните случаи. 

XVII Conference of ACRS in Varna


AMD, д-р М. Литев

РЕЗЮМЕ: Атрофията на ретината при сухата макулна дегенерация оcтава нерешена задача в България и в световен мащаб. Съвременният подход към това заболяване предполага добро познаване  на патогенезата на заболяването и профила на пациента. 
Мултимодалната диагностика е инструментална с оглед диференцирането и мониторинга на заболяването. Бъдещето на патогенетичното му лечение носи съществен икономически и социален потенциал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.